با سلام، با مدرک کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی منابع طبیعی محیط زیست (کد1317) چه فرصت های شغلی (اعم از خصوصی و دولتی)در کشورمان وجود دارد؟

(دارای کارشناسی مهندسی عمران می باشم)

با تشکر