کاربری
کاربر گرامی به کهکشان سبز خوش آمدید . اگر این نخستین بازدید شما از سایت است , لطفا ثبت نام کنید:

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Smiles
 • :cowboypistol:
  Cowboypistol
  Cowboypistol
 • :(76):
  (76)
  (76)
 • :(73):
  (73)
  (73)
 • :studsmatta:
  Studsmatta
  Studsmatta
 • :(22):
  (22)
  (22)
 • :Jado:
  Jado
  Jado
 • :consoling2:
  Consoling2
  Consoling2
 • :(57):
  (57)
  (57)
 • :(69):
  (69)
  (69)
 • :shake2:
  Shake2
  Shake2
 • :ino ..:
  Ino ..
  Ino ..
 • :connie_24:
  Connie 24
  Connie 24
 • :(50):
  (50)
  (50)
 • :(68):
  (68)
  (68)
 • :See Tv:
  See Tv
  See Tv
 • :inlove2:
  Inlove2
  Inlove2
 • :confetti:
  Confetti
  Confetti
 • :(30):
  (30)
  (30)
 • :(65):
  (65)
  (65)
 • :Paresh:
  Paresh
  Paresh
 • :Hehe:
  Hehe
  Hehe
 • :(19):
  (19)
  (19)
 • :Closed:
  Closed
  Closed
 • :(21):
  (21)
  (21)
 • :(64):
  (64)
  (64)
 • :Nice ..:
  Nice ..
  Nice ..
 • :healer:
  Healer
  Healer
 • :(66):
  (66)
  (66)
 • :cheerleader3:
  Cheerleader3
  Cheerleader3
 • :(17):
  (17)
  (17)
 • :(61):
  (61)
  (61)
 • :Nasihat:
  Nasihat
  Nasihat
 • :Gol:
  Gol
  Gol
 • :(78):
  (78)
  (78)
 • :Chakerim:
  Chakerim
  Chakerim
 • :wassat:
  Wassat
  Wassat
 • :(58):
  (58)
  (58)
 • :Mesvak:
  Mesvak
  Mesvak
 • :Ghaza:
  Ghaza
  Ghaza
 • :(49):
  (49)
  (49)
 • :Bye ..:
  Bye ..
  Bye ..
 • :Vishenka_09:
  Vishenka 09
  Vishenka 09
 • :(40):
  (40)
  (40)
 • :Laie_7:
  Laie 7
  Laie 7
 • :fishing:
  Fishing
  Fishing
 • :(41):
  (41)
  (41)
 • :Baale ..:
  Baale ..
  Baale ..
 • :Vishenka_04:
  Vishenka 04
  Vishenka 04
 • :(31):
  (31)
  (31)
 • :khosh:
  Khosh
  Khosh
 • :Dava:
  Dava
  Dava
 • :hanghead:
  Hanghead
  Hanghead
 • :Aaa ..:
  Aaa ..
  Aaa ..
 • :Vay!:
  Vay!
  Vay!
 • :(26):
  (26)
  (26)
 • :Khosh-h:
  Khosh H
  Khosh H
 • :dast:
  Dast
  Dast
 • :(46):
  (46)
  (46)
 • :(77):
  (77)
  (77)
 • :vahidrk:
  Vahidrk
  Vahidrk
 • :(25):
  (25)
  (25)
 • :Jaro:
  Jaro
  Jaro
 • Galaxy Smiles
 • :smiling:
  Smiling
  Smiling
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :grrr:
  Grrr
  Grrr
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :headphone:
  Headphone
  Headphone
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :guilty:
  Guilty
  Guilty
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :weird:
  Weird
  Weird
 • :offtopic:
  Offtopic
  Offtopic
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :eh:
  Eh
  Eh
 • :wac:
  Wac
  Wac
 • :ph34r2:
  Ph34r2
  Ph34r2
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :laughing:
  Laughing
  Laughing
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :jealous:
  Jealous
  Jealous
 • :thumbsup:
  Thumbsup
  Thumbsup
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :thumbsdown:
  Thumbsdown
  Thumbsdown
 • :guitar:
  Guitar
  Guitar
 • :graduated:
  Graduated
  Graduated
 • :specool:
  Specool
  Specool
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :wub:
  Wub
  Wub
 • :hmm:
  Hmm
  Hmm
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :worried:
  Worried
  Worried
 • :Ghelyon:
  Ghelyon
  Ghelyon
 • Yahoo
 • :Y- (20):
  Y (20)
  Y (20)
 • :Y- (59):
  Y (59)
  Y (59)
 • :Y- (47):
  Y (47)
  Y (47)
 • :Y- (4):
  Y (4)
  Y (4)
 • :Y- (15):
  Y (15)
  Y (15)
 • :Y- (74):
  Y (74)
  Y (74)
 • :Y- (21):
  Y (21)
  Y (21)
 • :Y- (56):
  Y (56)
  Y (56)
 • :Y- (28):
  Y (28)
  Y (28)
 • :Y- (5):
  Y (5)
  Y (5)
 • :Y- (32):
  Y (32)
  Y (32)
 • :Y- (72):
  Y (72)
  Y (72)
 • :Y- (22):
  Y (22)
  Y (22)
 • :Y- (54):
  Y (54)
  Y (54)
 • :Y- (29):
  Y (29)
  Y (29)
 • :Y- (6):
  Y (6)
  Y (6)
 • :Y- (85):
  Y (85)
  Y (85)
 • :Y- (16):
  Y (16)
  Y (16)
 • :Y- (70):
  Y (70)
  Y (70)
 • :Y- (23):
  Y (23)
  Y (23)
 • :Y- (53):
  Y (53)
  Y (53)
 • :Y- (30):
  Y (30)
  Y (30)
 • :Y- (7):
  Y (7)
  Y (7)
 • :Y- (84):
  Y (84)
  Y (84)
 • :Y- (51):
  Y (51)
  Y (51)
 • :Y- (69):
  Y (69)
  Y (69)
 • :Y- (43):
  Y (43)
  Y (43)
 • :Y- (52):
  Y (52)
  Y (52)
 • :Y- (31):
  Y (31)
  Y (31)
 • :Y- (8):
  Y (8)
  Y (8)
 • :Y- (82):
  Y (82)
  Y (82)
 • :Y- (33):
  Y (33)
  Y (33)
 • :Y- (68):
  Y (68)
  Y (68)
 • :Y- (35):
  Y (35)
  Y (35)
 • :Y- (40):
  Y (40)
  Y (40)
 • :Y- (41):
  Y (41)
  Y (41)
 • :Y- (9):
  Y (9)
  Y (9)
 • :Y- (81):
  Y (81)
  Y (81)
 • :Y- (36):
  Y (36)
  Y (36)
 • :Y- (66):
  Y (66)
  Y (66)
 • :Y- (24):
  Y (24)
  Y (24)
 • :Y- (1):
  Y (1)
  Y (1)
 • :Y- (48):
  Y (48)
  Y (48)
 • :Y- (10):
  Y (10)
  Y (10)
 • :Y- (79):
  Y (79)
  Y (79)
 • :Y- (17):
  Y (17)
  Y (17)
 • :Y- (65):
  Y (65)
  Y (65)
 • :Y- (25):
  Y (25)
  Y (25)
 • :Y- (37):
  Y (37)
  Y (37)
 • :Y- (50):
  Y (50)
  Y (50)
 • :Y- (11):
  Y (11)
  Y (11)
 • :Y- (71):
  Y (71)
  Y (71)
 • :Y- (18):
  Y (18)
  Y (18)
 • :Y- (63):
  Y (63)
  Y (63)
 • :Y- (45):
  Y (45)
  Y (45)
 • :Y- (38):
  Y (38)
  Y (38)
 • :Y- (42):
  Y (42)
  Y (42)
 • :Y- (12):
  Y (12)
  Y (12)
 • :Y- (77):
  Y (77)
  Y (77)
 • :Y- (34):
  Y (34)
  Y (34)
 • :Y- (62):
  Y (62)
  Y (62)
 • :Y- (26):
  Y (26)
  Y (26)
 • :Y- (2):
  Y (2)
  Y (2)
 • :Y- (13):
  Y (13)
  Y (13)
 • :Y- (76):
  Y (76)
  Y (76)
 • :Y- (19):
  Y (19)
  Y (19)
 • :Y- (60):
  Y (60)
  Y (60)
 • :Y- (27):
  Y (27)
  Y (27)
 • :Y- (3):
  Y (3)
  Y (3)
 • :Y- (14):
  Y (14)
  Y (14)
 • :Y- (75):
  Y (75)
  Y (75)
درباره ما

انجمن کهکشان سبز با عنوان متفاوت ترین انجمن تخصصی ، آموزشی و عمومی در بهمن ماه سال 1391 خدمات رسانی خود را آغاز نمود . امید است محیطی علمی و دوستانه برای همه محققین ، دانشجویان و تمام اهل علم و دانش ایجاد شود تا مطالب علمی و آموزشی در این فضای مجازی به اشتراک گذاشته شود .

لینک های مفید
ابزار ها
بارگذاری مجدد کد امنیتی مندرج در تصویر را وارد کنید:

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0